Naša Misija

Do sada smo uradili sledeće:
1. Čišćenje četiri lokaliteta divljih deponija
2. Organizovanje festivala “Na dva točka“ na lokaciji dečijeg rekreativnog centra Šuplja Stena
3. Edukaciju i panel tribinu dece i omladine na temu „Učešće u saobraćaju”
4. Organizovanje panel tribune o Avali kao zaštićenom prirodnom dobru.

S obzirom da smo svesni da lokalna zajednica nema snage da ukloni sve divlje deponije sa naših prostora i da spreči urušavanje prirode, naše udruženje u saradnji sa lokalnom zajednicom pokreće nekoliko akcija.

U tekućoj 2018. Godini udruženje planira nekoliko akcija čišćenja divljih deponija na M.Z “Vrčin”, M.Z “Zuce”, M.Z “Ripanj”.Organizovanje eko škole u ovim mesnim zajednicama i popularizaciju udruženja i animiranje građana ovih mesnih zajednica u vezi čuvanja prirodnih resursa Avale i podavalskih naselja.

Radom tokom ovih godina susretali smo se sa mnogim problemima a najveći je u opremi za čišćenje zelenih površina . (zaštitna oprema,oruđa i u nekim momentima mehanizacija ) kao i u finansijskom delu.

Naša prva akcija planirana za 2018 godinu biće održana 28. Aprila sa početkom od 09h na potezu Kragujevačkog puta kod Rasadnika , divlja deponija, preko puta skretanja za Vrčin.

Obraćamo Vam se sa molbom da nam finansiski pomognete ili da Vašim prisustvom pomognete akciju. Novac koji prikupljamo je za kupovinu alata. Lopote, vile, ašove, zaštitne rukavice i ostali material kao i za transport đubreta.