Edukaciona radionica u saradnji sa Geografskim fakultetom dan pre Svedskog dana čišćenja